Aanmelden bij onze praktijk

Lees de volgende informatie goed door:

Aanmelden is mogelijk bij lichte tot matige problematiek. Bij complexe problematiek verwijzen wij door naar een grotere instelling met een multidisciplinair team.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk dat:

  • er een geldige verwijzing is van een (huis)arts of jeugdconsulent;
  • de jeugdige woonachtig is in de regio Gooi & Vecht.

Let op! U kunt niet bij ons aanmelden als er sprake is van:

  • suïcidaliteit;
  • ernstige eetproblematiek;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • complexe gezinsdynamiek en/of moeizame communicatie tussen ouders. Alle oudergesprekken vinden plaats met beide ouders. Indien er sprake is van een moeizame onderlinge communicatie dan kunnen we de aanmelding helaas niet aannemen.

Neem bij twijfel contact met ons op: (06)51932770.

Klik op de knop hieronder om aan te melden. Wij ontvangen graag de volgende informatie:

  • Voorletters, naam en geslacht kind
  • Plaats waar het kind staat ingeschreven
  • Telefoonnummer waarop u te bereiken bent

In verband met de privacy wetgeving willen wij vragen geen verdere persoonlijke informatie te delen via de e-mail.

Aanmelden
Wachttijden: update 22 augustus 2023

Diagnostiek (ADHD, autisme, etc): 6-8 weken

Behandeling milde problematiek: 4-6 weken

Depressie, dwang, en complexere (angst)klachten: 8-10 weken

De definitieve wachttijd wordt bepaald na de telefonische intake. 

Elders aanmelden? Kijk op www.kieszo.nl.