Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een therapievorm die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

  • Het leven zit vol met onvermijdelijke hobbels.
  • Vechten tegen de hobbels van het leven heeft geen zin.
  • Negatieve of sombere gedachten zijn er nu eenmaal (je kunt je hoofd niet ‘uitzetten’)
  • Door negatieve gevoelens te accepteren en er afstand van te nemen wordt het effect minder krachtig.
  • Mindfulness (aandacht voor het hier en nu) zorgt ervoor dat je bewuster wordt van wat je ervaart en voelt.
  • Richt je op de dingen die voor jou belangrijk zijn.
  • Wees niet te streng voor jezelf en omarm jezelf met alles wat je doet en bent.

Het doel van ACT is om een kind of jongere te helpen een optimaal en betekenisvol leven te leiden en niet zozeer om hem/haar van bepaalde symptomen af te helpen. Bijvoorbeeld in het geval van angst: het uitgangspunt bij ACT is dat het kind accepteert dat angst nu eenmaal bij het leven hoort (en daarnaast ook heel vervelend kan zijn), maar dat vechten tegen de angst geen zin heeft. Je kunt je beter richten op de zaken die het leven de moeite waard maken.

Wij bieden ACT therapie aan zowel kinderen als jongeren (12+ jaar). Ook maken wij gebruik van ACT technieken binnen ouderbegeleiding.

Klik hier om aan te melden.

Wij zijn gecertificeerde trainers van het programma ACT your way voor jongeren vanaf 12 jaar. Klik hier voor meer informatie over ACT your way.