Krullenkaart voor 3- tot 9-jarigen

De krullenkaart is bedoeld voor kinderen tussen ongeveer 3 en 9 jaar. Gebruik de krullenkaart om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag.

De krullenkaart stimuleert het aanleren van een nieuwe vaardigheid op een positieve manier. Maak gebruik van het feit dat jonge kinderen graag krullen willen sparen. Dat motiveert ze om dingen anders te doen.

De krullenkaart past bij een positieve en oplossingsgerichte opvoeding. Er worden geen krullen afgenomen en ook is er ruimte voor  een terugval. Immers, iets nieuws leren gaat meestal gepaard met vallen en opstaan.

Download de krullenkaart gratis voor direct gebruik.

KinderPsy krullenkaart met uitleg 2018