Toolkit executieve functies

Image

Welkom bij de toolkit executieve functies! Mijn naam is Diana Smidts en op deze pagina deel ik nieuwe informatie, tipsheets, gratis downloads en meer. Mijn passie voor het onderwerp 'executieve functies' is begonnen in 1998, tijdens mijn studie neuropsychologie. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en wat is er veel veranderd! Google de term 'executieve functies' en je krijgt meer dan 280.000 hits. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de bekendwording van dit onderwerp, middels het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen, het schrijven van boeken en het ontwikkelen van vragenlijsten voor zorgprofessionals. Tegelijkertijd maak ik mij zorgen om de hype die het inmiddels is geworden. De term 'executieve functies' wordt te pas en te onpas gebruikt, waardoor er eigenlijk steeds meer onduidelijkheid ontstaat. Met deze toolkit hoop ik ouders en professionals te helpen om een weg te vinden in de wirwar aan informatie over executieve functies. In deze toolkit vind je tips, informatie en downloads die ik (samen met collega's) heb ontwikkeld. Ik hoop dat je er iets aan hebt!

In het kort

Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen sturen. 'Sturen' betekent in dit geval dat we invloed hebben op ons gedrag (tot op zekere hoogte, want gedrag komt voor een groot deel voort uit onbewuste processen). Concreet gaat het sturen van gedrag over het maken van keuzes, bepalen hoe je iets aanpakt, je kunnen beheersen, enzovoort. Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat deze vaardigheden tot stand gebracht worden. Deze vaardigheden zijn waarneembaar (je kunt bijvoorbeeld zien hoe iemand een taak aanpakt); executieve functies zijn in die zin niet waarneembaar.

Boeken

Image

Het boek Gedrag in Uitvoering (Smidts & Huizinga, 2017) is geschreven voor ouders en leerkrachten. In elk hoofdstuk staat één van de executieve functies centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Image

Het boek Zelfsturing in de klas (Smidts, 2018) is geschreven voor leerkrachten en staat vol met praktische tips en werkbladen voor kinderen en professionals.

Flyers en tipsheets

Onderstaande flyers en tipsheets zijn gratis te downloaden voor eigen gebruik. In de loop van de tijd zal er op deze plek meer materiaal verschijnen.

Overzicht ontwikkeling executieve functies
Flyer executieve functies
Tipsheet keuzes maken pubers
Tipsheet keuzes maken
Image