Onze visie op zorg en hulpverlening

KinderPsy praktijk Hilversum onderscheidt zich door kleinschaligheid en een hoog niveau van expertise op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van ontwikkelingsproblemen en psychische klachten. Wij bieden specialistische zorg en zetten ons in om in alle gevallen tot transparante samenwerking te komen tussen ons, het kind, ouder(s)/verzorger(s) en indien nodig de directe omgeving (bijvoorbeeld school). Hierbij staat de visie en wens van het kind centraal.

Uitgangspunten

- Gedegen kennis over de problematiek van het kind (en zijn/haar omgeving) is noodzakelijk om situaties beter te begrijpen en hier beter op te kunnen inspelen.

-Samenwerking tussen kind, ouders, school en andere direct betrokkenen is essentieel om echt een verschil te kunnen maken.

-Er worden gezamenlijk haalbare doelen opgesteld, die nauw aansluiten op de wens van het kind en/of ouders.

- Het effect van de gezamenlijke interventies wordt regelmatig geëvalueerd, zodat er waar nodig, bijgestuurd en aangevuld kan worden.

- Een respectvolle benadering, waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van het kind, ouders en de omgeving zoals school. De haalbaarheid van interventies vormt dan ook het uitgangspunt waarvan uit keuzes gemaakt worden.

- Er wordt zoveel mogelijk vanuit een positieve insteek en vanuit krachtbronnen gewerkt. Er wordt niet meer hulp geboden dan nodig is. Trajecten bij KinderPsy zijn zo veel mogelijk kortdurend.