Wat wij doen


Wij bieden kortdurende en laagdrempelige hulp voor kinderen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
 • aandachtsproblemen (snel afgeleid, moeite met concentreren)
 • druk gedrag en beweeglijkheid (wiebelen, friemelen, moeite met stilzitten)
 • werkhoudingsproblemen ("het zit er wel in maar komt er niet uit")
 • boosheid (driftbuien, opstandig gedrag)
 • problemen op sociaal gebied (moeite met maken of behouden van vrienden, pesten)
 • somberheid (verdrietig, geen zin meer hebben in bepaalde activiteiten)
 • onzekerheid (faalangst, niet willen proberen, vermijden)
 • laag zelfbeeld (negatief over zichzelf denken of praten)
 • verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (rouw, echtscheiding)
 • slaapproblemen (moeilijk in slaap komen, piekeren)
 • leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, NLD enz)

KinderPsy kan onderzoek doen naar de oorzaak van bovengenoemde problemen en biedt daarnaast mogelijkheden voor behandeling en begeleiding. Wij bieden hulp bij lichte tot matige problemen, met een kortdurende behandeling of begeleiding. Bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkomende problemen (waar langdurige hulp nodig is) verwijzen wij door naar een specialistische praktijk of instelling.

KinderPsy biedt de volgende vormen van behandeling en begeleiding:

 • individuele therapie (één-op-één met het kind)
 • ouderbegeleiding (gesprekken met beide ouders samen of apart, zonder kind)
 • groepstraining (zowel oudergroepen als kindgroepen)
 • ondersteuning op school (gesprekken met de leerkracht, uitleg over wat een kind nodig heeft)
 • 'booster sessies' (nazorg in de vorm van een enkel gesprek, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs)
 • online gesprekken wanneer het u uitkomt (via Skype)


Mindfulness

Een groepstraining voor kinderen tussen 8 en 11 jaar

Vragen?

Bel ons!

035-8795848


Aanmelden

Werkwijze

Intake
Na aanmelding bij KinderPsy nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om uw hulpvraag te inventariseren en te bespreken op welke manier KinderPsy hierbij van dienst kan zijn. Misschien maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind en wilt u weten wat er aan de hand is (diagnostiek)? Of misschien bent u op zoek naar een manier waarop uw kind geholpen kan worden om zo optimaal mogelijk te functioneren (behandeling). Tijdens het intakegesprek zal besproken worden wat KinderPsy voor u en uw gezin kan betekenen. Gaat het om complexe diagnostiek of een behandeling die wij niet kunnen bieden dan kan KinderPsy u helpen bij het zoeken naar een praktijk of instelling passend bij uw hulpvraag.

Onderzoek
Maakt u zich zorgen en wilt u weten of (en wat) er aan de hand is dan kunnen wij een psychologisch onderzoek doen. Afhankelijk van de hulpvraag kan dat een intelligentieonderzoek zijn, een neuropsychologisch onderzoek en/of een sociaal-emotioneel onderzoek. Een onderzoek duurt meestal één of twee dagdelen. Doorgaans in de ochtend, dan zijn de meeste kinderen nog ‘fris en helder’. Na het onderzoek werken wij alle resultaten uit en schrijven wij een uitgebreid verslag.

Verslag en deskundigenverklaring
Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een uitgebreid verslag op maat gemaakt. Mocht er een formele diagnose worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD of autisme) dan wordt dit in het verslag onderbouwd. Daarnaast worden er uitgebreide handelingsadviezen voor thuis en/of school in het verslag opgenomen. Bij het vaststellen van een formele diagnose geven wij altijd een deskundigenverklaring af. Deze kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het aanvragen van een zorgarrangement op school.

Adviesgesprek
Ongeveer vier weken na afronding van het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek met u besproken en geven wij op basis daarvan een advies. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen adviezen bijvoorbeeld gericht zijn op aanpassingen op school of behandeling van de problematiek.

Behandeling
Bent u bij KinderPsy terecht gekomen omdat u op zoek bent naar ondersteuning van uw kind dan zal er samen met u een behandelplan worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om individuele therapie voor uw kind, oudergesprekken of een groepstraining. Aan het eind van elke behandeling ontvangt u een behandelverslag.

Zorg op maat

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en vanaf deze datum is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit betekent dat zowel de organisatie als de bekostiging van de zorg in handen van de gemeente ligt. KinderPsy is een particuliere praktijk zonder contract met de gemeente. Hierdoor kunnen wij de zorg voor uw kind ongebonden en zo optimaal mogelijk inrichten.

Wat betekent dit concreet?

 • Korte wachttijden

 • Hulp en begeleiding, ook zonder diagnose

 • Hoogwaardige zorg op maat, afgestemd op uw hulpvraag

 • Mogelijkheden voor afspraken in de avonduren of in het weekend

 • Geen privacygevoelige informatie naar de gemeente

Wij zijn aangesloten bij verschillende (beroeps)verenigingen, te weten het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Hierdoor zijn wij gehouden aan gedragsregels die zijn vastgelegd in de beroepscode, waaronder de geheimhoudingsplicht. KinderPsy werkt samen met verschillende zorgverleners in regio ’t Gooi, Amsterdam en Utrecht.

Tarieven

Omdat KinderPsy geen contract heeft met de gemeente draagt u zelf de kosten voor een onderzoek of behandeling. Informeer zelf naar een eventuele vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering of vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Tarieven per 1 september 2016
Individueel consult/ behandeling/ begeleiding (45 minuten contacttijd) 95 euro
Weekend- en avondtarief (45 minuten contacttijd) 115 euro
Consult per email, telefoon of skype (per 10 min) 20 euro
Intakegesprek (circa 90 minuten contacttijd) dagtarief 190 euro
Intakegesprek avondtarief (na 17.00 uur) 230 euro
Schoolgesprek (incl. reistijd binnen 't Gooi) 190 euro
Intelligentieonderzoek compleet (incl. intake, verslag en toelichtend gesprek) 760 euro
Uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek compleet (incl. intake, verslag met handelingsadviezen en eindgesprek) 1425 euro
Aangepast verslag voor school 95 euro
Opvragen extra rapport of deskundigenverklaring (na afronding van zorgtraject) 30 euro
Annulering afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) 50 euro
Reiskosten (per auto) 30 ct/km