Aanmelden & vergoeding

Huidige wachttijden (update 25 augustus 2021):

Als gevolg van de coronacrisis en de lockdown zijn de wachttijden in de Jeugd GGZ hoog opgelopen. Ook bij onze praktijk is het aantal aanmeldingen de afgelopen tijd enorm toegenomen. We doen ons uiterste best om kwetsbare kinderen en jongeren de hulp te bieden die zij nodig hebben. Hieronder bieden wij een inschatting van onze huidige wachttijden. 

Enkelvoudige, milde problematiek (bijv. faalangst, slaapproblemen, milde gedragsproblemen): 8-10 weken. Hierbij gaat het om kortdurende trajecten, zoals 5-8 sessies ouderbegeleiding of individuele therapie.

Matige problematiek (bijv. onderzoek naar ADHD of autisme, behandeling bij sociaal-emotionele problemen, etc.): 12-14 weken. Deze zorgtrajecten duren doorgaans 3-8 maanden.

Complexere problematiek (bijv. behandeling van depressie, dwang of angst): 4-6 maanden. Het gaat hier om zorgtrajecten van 1 tot 1,5 jaar.

Na het screeningsgesprek met onze praktijkhouder zal bepaald worden wat de definitieve wachttijd zal zijn. 

Let op!

U kunt alleen bij ons terecht met een geldige verwijzing (bijvoorbeeld van de huisarts) én als u woonachtig bent in de regio Gooi & Vecht, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, gemeente De Bilt of gemeente Zeist.

Stap 1:
Vul ons aanmeldingsformulier in. Het formulier wordt versleuteld naar ons verstuurd.

Aanmeldingsformulier kindVoor ouders
Aanmeldingsformulier jongere (12-17 jaar)Om zelf in te vullen

Stap 2:
Wij nemen contact op voor een telefonische screening.

Stap 3:
Wanneer er een toewijzing is vanuit de gemeente, kan het intakegesprek en/of de behandeling ingepland worden.

Stap 4:
Start van het psychologisch traject.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg gefinancierd door de gemeente: jeugdzorg zit niet (meer) in het pakket van de zorgverzekering. Met andere woorden, een psychologisch onderzoek of een behandeling wordt betaald door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Maar: niet álle zorg wordt vergoed. De verschillende gemeenten voeren daarin een eigen beleid. Opvoedadvies, dyslexieonderzoek en kindertrainingen worden doorgaans niet vergoed.

Kom ik in aanmerking voor vergoede zorg?
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van een wettelijke verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of kinderarts) noodzakelijk. KinderPsy praktijk Hilversum heeft een overeenkomst met de Regio Gooi en Vechtstreek, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, gemeente De Bilt en Zeist. Dit betekent dat wanneer uw kind woonachtig is in deze regio, de zorg bij onze praktijk wordt vergoed.

Belangrijk om te weten

Gescheiden ouders
Bij gescheiden ouders is het wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Wij vragen ouders om voorafgaand aan het intakegesprek een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Klik hier om deze verklaring te downloaden. Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders recht op informatie over een psychologisch traject bij onze praktijk. Met de psycholoog worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.

Identificatieplicht en Burger Service Nummer (BSN) 
Zorgaanbieders zijn verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij vragen daarom bij het eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.