Aanmelden bij onze praktijk

Aanmelden is o.a. mogelijk bij:

  • lichte, enkelvoudige problematiek (Basis GGZ);
  • matig tot ernstige problematiek, waarvoor psychodiagnostisch onderzoek of intensieve behandeling nodig is (Specialistische GGZ).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het verder belangrijk dat:

  • er een geldige verwijzing is van een (huis)arts of jeugdconsulent;
  • de jeugdige woonachtig is in de regio Gooi & Vecht, De Bilt of Zeist.

Let op! Ons zorgaanbod is niet passend als er sprake is van:

  • acute of ernstige suïcidaliteit;
  • ernstige eetproblematiek;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • complexe en moeizame communicatie tussen ouders.

Neem bij twijfel contact met ons op: (06)51932770.

Stap 1:
Vul ons aanmeldingsformulier in.

Aanmeldingsformulier

Stap 2:
Wij nemen contact op via het opgegeven emailadres voor het maken van een afspraak voor een telefonische screening. Dit screeningsgesprek is bedoeld om te bepalen of ons zorgaanbod passend is bij de hulpvraag. Ook zal er dan een indicatie gegeven worden van de wachttijd. Deze is afhankelijk van de expertise en beschikbaarheid van onze behandelaars.

Stap 3:
Wanneer wij alle benodigde documenten ontvangen hebben wordt er een toewijzing aangevraagd bij de betreffende gemeente.

Stap 4:
Zodra de toewijzing is ontvangen, kan het intakegesprek en/of de behandeling ingepland worden.

Stap 5:
Start van het psychologisch traject.

Huidige wachttijden (update 28 november 2022)

Enkelvoudige, milde problematiek (bijv. faalangst, slaapproblemen, milde gedragsproblemen): 10-12 weken. Hierbij gaat het om kortdurende trajecten, zoals 5-8 sessies ouderbegeleiding of individuele therapie.

Matige problematiek (bijv. onderzoek naar ADHD of autisme, behandeling bij sociaal-emotionele problemen, etc.): 12-14 weken. Deze zorgtrajecten duren doorgaans 3-8 maanden.

Complexere problematiek (bijv. behandeling van depressie, dwang of angst): 3-4 maanden. Het gaat hier om zorgtrajecten van 1 tot 1,5 jaar.

Na het screeningsgesprek met onze praktijkhouder zal bepaald worden wat de wachttijd zal zijn. 

Vindt u onze wachttijden te lang, kijk dan op www.kieszo.nl.