Aanmelden & vergoeding

Huidige wachttijd (update 19 november 2020):

6 weken

Stap 1:
Vul ons aanmeldingsformulier in. Het formulier wordt versleuteld naar ons verstuurd.

Aanmeldingsformulier

Stap 2:
Binnen drie werkdagen nemen wij contact op (telefonisch of per email).

Stap 3:
Er wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Onze wachttijd is momenteel zes weken. Dit betekent dat het intakegesprek zes weken na de aanmelding plaatsvindt. 

Stap 4:
Binnen twee weken na de intake start de behandeling.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg gefinancierd door de gemeente: jeugdzorg zit niet (meer) in het pakket van de zorgverzekering. Met andere woorden, een psychologisch onderzoek of een behandeling wordt betaald door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Maar: niet álle zorg wordt vergoed. De verschillende gemeenten voeren daarin een eigen beleid. Opvoedadvies, dyslexieonderzoek en kindertrainingen worden doorgaans niet vergoed.

Kom ik in aanmerking voor vergoede zorg?
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is ten eerste een verwijsbrief van een wettelijke verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of kinderarts) noodzakelijk. In het intakegesprek zullen we een passende vorm van zorg bepalen en aangeven of die zorg in aanmerking komt voor een vergoeding. KinderPsy praktijk Hilversum heeft een overeenkomst met de Regio Gooi en Vechtstreek, De Ronde Venen en Stichtse Vecht

Wat als mijn kind buiten de regio woonachtig is? 
Ook als je kind buiten de regio woont kun je bij ons terecht. De kosten van een psychologisch traject zijn dan voor eigen rekening. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts?
Nee, je kunt ook als particulier bij ons terecht. In dat geval heb je geen verwijsbrief nodig. Ook als je wilt aanmelden voor een training als iPower for kids is er geen verwijsbrief nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Belangrijk om te weten

Gescheiden ouders
Bij gescheiden ouders is het wettelijk verplicht dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Wij vragen ouders om voorafgaand aan het intakegesprek een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Klik hier om deze verklaring te downloaden. Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders recht op informatie over een psychologisch traject bij onze praktijk. Met de psycholoog worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.

Identificatieplicht en Burger Service Nummer (BSN) 
Zorgaanbieders zijn verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij vragen daarom bij het eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.