E-health

Bij KinderPsy praktijk Hilversum bieden wij tevens online hulpverlening. Dat kan een complete module zijn (met oefeningen, video's en informatie) of ondersteunend bij een face-to-face behandeling. Bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal piekerdagboek of registratieopdracht. Online hulpverlening is meestal onder begeleiding van een psycholoog/orthopedagoog, aan wie je ook berichten kunt versturen. En soms doorlopen kinderen/jongeren zelfstandig een module.

Klik hier om aan te melden.