TEACH & Co!

Unieke samenwerking tussen school en thuis

Wat is TEACH & Co?

TEACH & Co! is een unieke training waarbij leerkracht en ouder samen in korte tijd systematisch ondersteund worden in het effectief begeleiden van hun kind/leerling. In zes bijeenkomsten van 1 uur komen leerkracht en ouder tot afstemming, nieuwe inzichten én een verfrissende kijk op mogelijke oplossingen.

Bijeenkomst 1: Uitleg en opstellen werkdoelen.

Bijeenkomst 2: Signaleren, observeren en analyseren.

Bijeenkomst 3: Aanpassen van de taaksituatie/omgeving.

Bijeenkomst 4: Optimaliseren van overgangssituaties en reageren op het gedrag.

Bijeenkomst 5: Afstemmen school-thuis-vrije situaties.

Bijeenkomst 6: Evalueren en monitoren voor de toekomst.

Voor de opzet van deze training is gebruik gemaakt van :

* Zelfsturing in de klas (Smidts, 2018) 
* Een Nieuwe Koers (Hinfelaar & Ten Brink, 2012)
* Kids Skills (Furman, 2006). 

Praktische info

  • TEACH & Co! wordt in een 1-op-1 situatie gegeven door Drs. Manja van der Kooij, GZ-psycholoog of Drs. Roeselien Essenberg, psycholoog/orthopedagoog.
  • Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met ouder(s) en kind.
  • Deze training past binnen de arrangementszorg.