Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie gaat het om denken en doen in mogelijkheden. Deze vorm van therapie benadrukt de sterke kanten van een kind of jongere. Er wordt minder stil gestaan bij de oorzaak van een probleem, maar vooral gekeken naar de wensen en doelen van een kind of jongere, in het hier en nu én in de toekomst. Binnen de oplossingsgerichte therapie wordt gesproken over doelen, oplossingen, hulpbronnen, competenties en vooruitgang. Het gaat dus om het creëren van oplossingen en niet om problem-solving. Oplossingsgerichte therapie is doorgaans kortdurend en in het bijzonder geschikt voor milde tot matige problematiek.

Klik hier om aan te melden.