Oplossingsgerichte therapie:
 
Take-5! challenge voor kinderen

Wat is de Take-5! challenge?

De Take-5! challenge is voor kinderen en jongeren die geneigd zijn om beren op de weg te zien. Ze worden uitgedaagd (de 'challenge') om te kijken naar wat er wél goed gaat, hoe klein die dingen misschien ook zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je je richt op positieve dingen, dat je verder komt dan wanneer je blijft focussen op problemen. In vijf oplossingsgerichte gesprekken wordt je kind gemotiveerd en getraind om te leren denken in oplossingen. Door actief en systematisch te werken aan een doel dat je kind vooraf zelf heeft opgesteld met de psycholoog/orthopedagoog.

Voor wie?

Alle kinderen en jongeren die willen leren om in mogelijkheden en oplossingen te denken in plaats van problemen. Wel of geen diagnose is daarbij niet van belang. Feitelijk heeft ieder kind er baat bij.

Praktische info

  • De Take-5 challenge wordt in een 1-op-1 situatie gegeven door Drs. Manja van der Kooij, GZ-psycholoog.
  • Voorafgaand aan de begeleiding vindt er een intakegesprek plaats met ouder(s) en kind.
  • Er kan het hele jaar door, op ieder moment gestart worden.

Ik vraag om hulp als ik iets niet weet op school. Vroeger werd ik dan boos.

Lars, 9 jaar

Take-5! staat voor:

  • Het oplossingsgerichte model, dat ervan uitgaat dat het meeste effect wordt bereikt in de eerste vijf therapiegesprekken.
  • Een helpende hand.
  • De beroemde Jazz band Take Five van Dave Brubeck, waarbij jazz staat voor creativiteit. Immers, anders denken (je richten op kleine positieve dingen) vraagt om creativiteit.
Image

Lees ook onze blog over positief opvoeden (geschreven door Rian Meddens, mede-auteur van het populaire boek Oplossingsgericht opvoeden).