Dagcursus ADHD

Docent: Drs. Manja van der Kooij / Dr. Diana Smidts

Image

Er wordt steeds meer gevraagd van leerkrachten. Klassen worden groter en ondersteuning op maat wordt steeds belangrijker. In deze cursus komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is ADHD?
  • Wat is het verschil tussen ADHD en ADD?
  • Wat heeft een leerling met ADHD nodig?
  • Hoe kun je een kind met ADHD het best ondersteunen?

Deze cursus is praktisch opgezet en biedt vele handvatten en tips.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor professionals in het onderwijs (leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB-ers).

Leerdoelen
Na afloop van deze dagcursus kan de deelnemer:

  • De hoofdkenmerken van ADHD benoemen,
  • De manier waarop gedrag bij kinderen met ADHD tot uiting komt, en de individuele variatie daarbij, herkennen,
  • Aanpassingen doen in de eigen lespraktijk om kinderen met ADHD optimaal te kunnen ondersteunen.

Lengte van de cursus
Deze cursus duurt in totaal 6 uur. Dit is inclusief pauzes.

Bijzonderheden
Aan deze cursus kan een vervolg worden gegeven in de vorm van een intervisietraject.

Deze cursus kan op locatie worden verzorgd.

    Misschien ook interessant