Intervisie

Docent: Drs. Manja van der Kooij / Drs. Liesbeth Knol-Urbach

Image

Met het team aan de slag en meer verdieping in het denken en handelen ten aanzien van leren en gedrag in de klas? Dan is het volgen van een intervisietraject hiervoor een zeer effectieve methode. Tijdens een intervisiebijeenkomst helpen collega’s elkaar om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt vaak aan de hand van vragen en/of casussen uit de lespraktijk, maar ook persoonlijk functioneren komt aan de orde. Wij begeleiden onderwijsteams bij het opzetten en uitvoeren van een intervisietraject, zodat ze goed zijn voorbereid op het uiteindelijk zelfstandig inzetten van intervisie als middel voor continue ontwikkeling van professionele vaardigheden.

Doelgroep
Een intervisietraject is bedoeld voor groepen (maximaal 10) onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren of IB-ers die niet alleen meer willen leren over hun vak en de manier waarop je dit uitvoert, maar die ook iets willen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van hun collega’s.

Leerdoelen
Aan het einde van een intervisietraject kan het team:

  • Zelfstandig aan de slag met een intervisievorm waarin problemen ten aanzien van het eigen handelen in de lespraktijk aan de orde komen.
  • De opbrengsten van de intervisie implementeren in de eigen lespraktijk.
  • Op een gestructureerde en constructieve manier bijdragen aan het onderwijsklimaat op school.

Bijzonderheden
Een intervisietraject is een waardevolle manier om verder te bouwen op de inhoud van een workshop of dagcursus. Tijdens de intervisie ga je onder begeleiding van een ervaren psycholoog/orthopedagoog aan de slag met de inhoud van de workshop of dagcursus die het team eerder heeft gevolgd. Op deze manier krijgt je team gereedschap in handen om het handelen in de lespraktijk te verbeteren en daarop te reflecteren.

Het intervisietraject kan op locatie worden verzorgd.

    Misschien ook interessant