Workshop Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen

Docent: Drs. Manja van der Kooij

Image

Het kind staat centraal in het onderwijs. Daarom is het belangrijk om kindgesprekken te voeren. Leerlingen zijn vaak prima in staat om aan te geven wat ze prettig vinden en waaraan ze behoefte hebben. Door kindgesprekken te voeren stellen leerlingen zich actiever op en dat geeft betere resultaten. Een effectieve manier om gesprekken met kinderen te voeren is volgens de oplossingsgerichte zienswijze. Door de focus te leggen op de toekomst en op mogelijkheden kijk je samen met je leerling vooruit. In deze workshop krijg je concrete handvatten om dit in de praktijk toe te passen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor professionals in het onderwijs (leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB-ers).

Leerdoelen
Na afloop van deze dagcursus kan de deelnemer:

  • Het verschil aangeven tussen probleemgerichte en oplossingsgerichte gesprekken.
  • Aangeven in welke situaties oplossingsgerichte gespreksvoering van pas kan komen.
  • Minimaal vijf oplossingsgerichte vragen bedenken.

Lengte van de cursus
Deze cursus duurt in totaal 3 uur. Dit is inclusief pauzes.

Bijzonderheden
Aan deze cursus kan een vervolg worden gegeven in de vorm van een intervisietraject.

Deze cursus kan op locatie worden verzorgd.

    Misschien ook interessant