Workshop Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen en jongeren

Image

Kinderen en jongeren zijn vaak prima in staat om aan te geven wat ze fijn vinden en waar ze behoefte aan hebben. Een effectieve manier om gesprekken met kinderen te voeren is volgens de oplossingsgerichte zienswijze. Door de focus te leggen op de toekomst en op mogelijkheden kijk je samen met je kind of leerling vooruit. In deze workshop krijg je concrete handvatten om dit in de praktijk toe te passen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor professionals in het onderwijs (leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB-ers).

Leerdoelen
Na afloop van deze workshop kan de deelnemer:

  • Op een positieve manier in gesprek gaan met een kind of leerling.
  • Een gesprek starten over een moeilijk onderwerp.
  • Minimaal vijf oplossingsgerichte vragen bedenken.
  • Weten welke vragen te stellen aan een kind dat gesloten is of weinig zegt.

Lengte van de workshop
Deze workshop duurt in totaal 2 uur. De studiebelasting voor de deelnemer is 1,5 uur.

Niveau
Dit is een basiscursus voor onderwijsprofessionals die op een oplossingsgericht manier gesprekken willen voeren met leerlingen.

Vooropleidingseisen
Geen.

Speciale voorwaarden
Minimaal aantal deelnemers: 10.

Studiemateriaal
Deelnemers ontvangen een digitale versie van de handout en een link naar relevante artikelen.

Bijzonderheden
Deze cursus sluit aan bij de Take-5! challenge voor kinderen.