Vergoeding & tarieven

Vergoeding vanuit de gemeente

Sinds 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg gefinancierd door de gemeente: jeugdzorg zit niet (meer) in het pakket van de zorgverzekering. Met andere woorden, een psychologisch onderzoek of een behandeling wordt betaald door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Maar: niet álle zorg wordt vergoed. De verschillende gemeenten voeren daarin een eigen beleid. Opvoedadvies, dyslexieonderzoek en kindertrainingen worden doorgaans niet vergoed.

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van een wettelijke verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of kinderarts) noodzakelijk. KinderPsy praktijk Hilversum heeft een overeenkomst met de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat wanneer uw kind woonachtig is in deze regio, de zorg bij onze praktijk wordt vergoed.

Tarieven

Wanneer het kind of de jongere niet woonachtig is in de regio, dan bieden wij ook particuliere zorg. Tevens is het mogelijk om een eenmalig consult aan te vragen. Dit kan face-to-face of via beeldbellen. Wij hanteren de volgende tarieven:

Uurtarief orthopedagoog: 105 euro (btw-vrij)

Uurtarief GZ-psycholoog/regiebehandelaar: 130 euro (btw-vrij)

Onderzoeken of behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding, dient u zelf te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergoeding of declaraties vanuit de zorgverzekeraar.   

No-show beleid
Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch. U kunt hierbij onze voicemail inspreken. Als u minder dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt – of als u niet komt – ontvangt u een no-show-rekening van 50 euro.